AEGEE-Enschede

Lid worden

Personalia

Contactgegevens

Bankgegevens

Studie

Akkoordverklaring

Door dit formulier te ondertekenen verklaar je alle gegevens naar waarheid ingevuld te hebben, en akkoord te gaan dat je gegevens opgeslagen worden en gebruikt worden door AEGEE-Enschede. Daarnaast machtig je AEGEE-Enschede om:

  • jaarlijks de contributie, welke door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld, af te schrijven van bovengenoemde rekening, tot beĆ«indiging van het lidmaatschap. Dit dient schriftelijk en minimaal 4 weken voor aanvang van het contributiejaar te gebeuren, zoals vermeld in de statuten van AEGEE-Enschede (zie hieronder).
  • voor deelgenomen activiteiten doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met de afschrijving, heb je 8 weken de tijd om contact op te nemen met je bank.
Klik hier om de statuten van AEGEE-Enschede te raadplegen.